Vedlikeholdsråd

Tekstilprodukter
Støvsug alltid med egnet munnstykke. Bruk en skånsom møbelrens hvis produktet er kraftig tilsmusset. Sjekk tekstilprodusentens nettside for godkjente rengjøringsmidler.

Metallprodukter
Tørk av med en tørr eller fuktig klut. Ved kraftig tilsmussing kan du bruke et skånsomt rengjøringsmiddel, f.eks. oppvaskmiddel eller mildt såpevann. Unngå skurepulver og andre produkter som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk.

Elektriske produkter
Tørk av med en tørr klut. Bruk ALDRI vann når du rengjør elektriske produkter. Produktet skal ikke kastes i restavfallet, men
gjenvinnes i henhold til lokale forskrifter. Alternativt kan du returnere produktet til Scan Sørlie for korrekt avfallshåndtering.
Hensikten med å kildesortere produktet er å redusere avfallsmengden som sendes til forbrenning eller deponi, for å
begrense skadelig påvirkning på miljø og helse.

Tre og laminat
For å ta best mulig vare på møblene dine bør du bruke vanlige rengjøringsmidler på malte overflater. Unngå produkter
som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk. På andre, mer porøse overflater er det best å bruke en lett fuktet klut
og et skånsomt rengjøringsmiddel. Også her bør du unngå skurepulver og produkter som inneholder slipemidler, syre
eller ammoniakk. 

Glass
Glass rengjøres med egnede rengjøringsprodukter. Overflater tørkes av med en myk frottéklut eller lignende. Bruk ALDRI
rengjøringsmidler som har en slipende effekt, ettersom de kan lage riper i glassflaten.

Lær
Støvsug med en myk børste eller tørk av med en tørr, ren støvklut. Rengjør om nødvendig med skinnsåpe og skinnbalsam.
For å beskytte læret mot å tørke ut, bør produktet ikke utsettes for direkte sollys.

Plast
Tørk av med en tørr eller fuktig klut. For kraftig tilsmussing, bruk et mildt rengjøringsmiddel som oppvaskmiddel eller såpe.

BLA OPP