Hållbarhet

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet är ett brett begrepp. För de flesta handlar det nog om miljön runt oss, det vill säga vår planet och naturen samt resurserna här. För oss på Scan Sørlie är tillståndet för vår planet en viktig anledning till att vi arbetar mot en mer hållbar verksamhet – men för oss innebär hållbarhet också de mer närliggande sakerna.

Vi vill att vår verksamhet ska skapa bättre och mer hållbara arbetsmiljöer för våra kunder och medarbetare, där människor kan må och prestera bra – Länge.

Vårt närmaste hållbarhetslöfte är att se konsekvenserna av våra beslut för dem som arbetar med oss ​​och för oss. I det ligger naturligtvis också det stora perspektivet: att fatta beslut som är bäst för världen och planeten. Vi tror att det ena förstärker det andra.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn är ett miljöledningssystem för offentliga och privata verksamheter som vill dokumentera sina insatser för miljön. Scan Sørlie uppfyller definierade branschvillkor och är certifierad.

Huvudprinciperna i miljöledningssystemet, certifieringskriterierna och verktygen för Miljøfyrtårn, bygger på viktiga principer om hur ett bra miljöledningssystem ska etableras, fungera – och skapa varaktig positiv effekt på klimatet och miljön.

Här är huvudprinciperna i ett bra miljöledningssystem: 

Strategisk förankring
Operativ förankring
Väsentlighet
Kontinuerlig förbättring
Transparens och insyn
Procedurer och rutiner
Överensstämmelse med lagar och föreskrifter

Scan Sørlie har varit miljöcertifierad sedan den 1 juni 2012.

 

Ledande i Norge

Miljøfyrtårn är Norges mest använda certifikat för verksamheter som vill dokumentera sitt miljöarbete och samhällsansvar. Över 9000 verksamheter är certifierade som Miljøfyrtårn – från små och medelstora enskilda företag, till stora koncerner och kommuner. Miljøfyrtårn-certifiering är erkänd av myndigheterna vid offentlig upphandling, och godkänd som miljödokumentation i arbetskonculer.

Känd i Europa

Miljøfyrtårn är den första nationella ordningen i Europa som har erkänts av EU.
Certifierade företag kan presentera Miljøfyrtårn-certifikatet som dokumentation när offentliga uppdragsgivare i andra europeiska länder genomför konkurrenser och det krävs EMAS eller andra miljöledningssystem.

Environmental Product
Declaration

EPD (Environmental Product Declaration) är ett kortfattat tredjepartsverifierat och registrerat dokument med transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda genom hela livscykeln. Både den underliggande LCA (Life-Cycle Assessment) och EPD baseras alltid på internationella standarder.

Hos Scan Sørlie har vi för närvarande 16 färdiga EPDer och arbetar kontinuerligt med registreringsarbetet för att få fler produkter certifierade.

Program for the Endorsement of
Forest Certification/ Forest Stewardship Council®

Hållbart skogsbruk med certifiering för lägsta möjliga miljöpåverkan. Vår leverantör av träleveranser tillhandahåller träbaserade panelprodukter certifierade av Program for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) eller Forest Stewardship Council® (FSC®-licenskod: FSC-C018728). Dessa produkter är tillverkade av material från väl förvaltade FSC®-certifierade skogar, återvunna material och andra kontrollerade källor.

100% av våra leverantörer är FSC-certifierade. Skalen till stolar, ramar till soffor, laminat och HPL på alla våra paneler och förvaringsmöbler samt ramlleverantörer för skärmar har FSC-certifiering.

mobelfakta-no

Mobelfakta.no

Mobelfakta.no är varumärket/logotypen/möbelmärket som indikerar att vi som tillverkare är miljöcertifierade och att möblerna som bär det är miljödeklarerade/-dokumenterade och kvalitetscertifierade. Kvalitetskraven dokumenterar att möblerna är starka, hållbara och säkra att använda. Kriterierna innebär kvalitetstestning av möbler i ackrediterat laboratorium, främst enligt europeiska kvalitetsstandarder.

Vi har möbelfakta på Apollo, Mr Box, OFF, Size, E-motion 2-bens höj/sänk 3-ledat underställ för rektangulär skiva 1600×800, och 3-bens höj/sänk 3-ledat underställ för hörnskiva 1800×1800 (800×600), Tekla-stol, Edge Circle konferensbord, Edge bord, E-motion konferensbord, McBar bord, Skåp med gångjärnsdörrar, Tornskåp, skjutdörrsskåp.

Mobelfakta_Logo

Svensk Möbelfakta

Arbetet med svensk möbelfakta startar 2023.

Transport

Transport utgör en liten del av en möbels totala miljöpåverkan (RISE, Research Institute of Sweden 2018), men är fortfarande en viktig fråga att hantera. Våra möbler är stora och gör transporten ineffektiv per tonnkilometer. Scan Sørlies transport består huvudsakligen från underleverantörer till fabriken i Litauen, och från Litauen till våra kunder i Norge.

Scan Sørlie använder fraktföretagen Skandeka, DHL, Raben, Transautus, Delamode och UPS för leveranser från fabriken i Litauen till Norge. Distribution inom Norge görs med Bring. Bring använder endast lastbilar enligt EURO 6-standard och arbetar med åtgärder för att minska miljöbelastningen i linje med Parisavtalet. Utmaningarna för Scan Sørlie är främst att ställa krav på de andra fraktföretagen när det gäller sociala förhållanden för förarna och miljöpåverkan genom växthusgasutsläpp, samt att hantera det stora antalet fraktföretag som används.

Ekonomi


Vi har inte kartlagt och bedömt riskerna med våra leverantörer utifrån ett CSR (Corporate Social Responsibility) perspektiv. Vi använder få lokala leverantörer som vi känner väl och har god kontakt med. En kartläggning och riskbedömning är planerad för 2023.

Scan Sørlie kommer att ingå i GDG:s hållbarhetsrapport 2023, som publiceras i april/maj 2024. Hållbarhetsrapporten är utformad med hänvisning till GRI Standards 2021.

Våra medarbetare och vår arbetsmiljö

Arbetsmiljön påverkar både hälsan och engagemanget, men även resultat och produktivitet. Därför är det viktigt för oss på Scan Sørlie att ta arbetsmiljön på allvar.

Vi ser till att all vår utrustning har en utmärkt standard i enlighet med lagen. Generella arbetsvillkor och arbetsmiljöskydd överensstämmer med litauisk arbetskodex som helt följer EU:s internationella lagar och regler. Jämställdhetspolicy och genomförande fastställer principerna för lika villkor och  möjligheter i verksamheten.

Syftet med denna procedur är att säkerställa att arbetstagare inte utsätts för diskriminering  – dirket och indirekt diskriminering, trakasserier, diskriminering på grund av kön, ras, nationalitet, språk, urspring, social status, religion, tro eller livsåskådning, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnicitet, religös grund.

Generella interna regler enligt litauisk arbetskodex som skyddar arbetstagare är dokumenterade i undertecknade formulär.

Utmaningar

De senaste åren har det införts ett antal nya lagkrav som skärper våra åtaganden inom hållbarhetsområdet. Detta inkluderar exempelvis öppenhetslagen, som kräver att företag undersöker sociala förhållanden i sina leverantörskedjor.

Vi har ännu inte kartlagt och riskbedömt vår arbetsmiljö utifrån ett CSR (Corporate Social Responsibility) perspektiv. Planerad start 2023.

Att designa kreativa arbetsmiljöer handlar till stor del om att skapa arbetsplatser där alla trivs och mår bra. Vi lever idag i en värld där många upplever högt tryck och stress, och vi är övertygade om att arbetsmiljön spelar en stor roll. Arbetsmiljö för välbefinnande och framgång. Gemensamt för alla verksamheter är att man strävar efter framgång, även om detta kan definieras och mätas på olika sätt. Vi är övertygade om att miljöer som främjar välbefinnande och kreativitet spelar en viktig roll i detta. Våra produkter utvecklas därför alltid med användaren i fokus, för att skapa miljöer där man mår bra och kan prestera optimalt. En investering i bra kontorslösningar är inte bara en vinst för varje enskild anställd, utan även för verksamheten som helhet.

Ansvarsfulla produkter

Att ta ansvar för miljön innebär även att vi måste skapa ansvarsfulla produkter. I design och val av material har vi alltid detta i åtanke. För att säkerställa att vi har god kontroll över de material vi använder i våra produkter, har vi ett nära samarbete med våra underleverantörer. Vi kräver att de lever upp till vår standard. Vi försöker alltid tänka smart när vi utvecklar produkter.

MR BOX

Med MR BOX Meetingpoint kan man skapa ett rum i rummet, bestående av två höga soffor mittemot varandra, bord och en mittvägg. Med vadderade väggar känns det som att sitta i sin egen lilla värld. Det handlar om att stänga ute ljud och visuella intryck samtidigt som man har överblick över vad som händer i omgivningen.

För användarens skull har vi utrustat Meetingpoint med noggrant utvalda detaljer som kommer att ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Bland de valbara textilierna finns flera som har OEKO-Tex-certifiering och är certifierade enligt EU Ecolabel. Vi har FSC-tester på våra produkter som har dokumentation på att trämaterialen Bland de valbara textilierna finns flera som har OEKO-Tex och är certifierade enligt EU Ecolabel. Vi har FSC-tester på våra produkter som har dokumentation om att träråvaran kommer från hållbart skogsbruk och är FSC-certifierad.

Akustik

När det öppna landskapet blir för öppet har Scan Sørlie moderna bordskärmar, golvskärmar och väggpaneler som är ljudabsorberande enligt den senaste ISO-standarden. Absorptionsmaterialet vi använder i våra skärmar är A-klassificerat. Testerna har utförts av RISE, Research Institute of Sweden. Bordskärmar gör arbetsplatsen mer skyddad där lokalerna inte är så stora. Skärmväggar fungerar som flyttbara rumsavdelare. De kan avgränsa den egna arbetsplatsen eller användas som uppdelning i zoner. Väggpaneler kan kombineras både med bordskärmar och skärmväggar eller användas separat. Tillsammans eller var för sig kommer alla lösningar skapa en mer balanserad ljudmiljö.

Designhistorien bakom våra akustiklösningar är att hjälpa dig att göra din arbetsplats mer ombonad och avgränsad när du behöver det och öppnare när det önskas, och därmed bidra till att göra arbetsdagen effektivare och mer givande.

01

GIRIBE

Scan Sørlie är stolta bidragsgivare till projektet «Yrkesfaglig fordypning Kenya 2023» för att hjälpa lokalbefolkningen i Giribe. Med pengarna från insamlingen kunde tre familjer få hus byggda. Det anordnades ett medicinsk läger där all undersökning, behandling och medicin var gratis. Detta resulterade i att totalt 2010 patienter besökte lägret under 3 dagar. Dette gjorde at det kom totalt 2010 pasienter innom på tre dager. Det var alla åldersgrupper och alla typer av sjukdommar.

Ett vaccinationsprogram för unga tjejer mot HPV-virus, och näringsrik mat som delades ut till personer och familjer som hade lite pengar och ingen arbete. Totalt var det cirka 80 familjer som fick mat som räckte i ungefär 2 månader.

02

Möbler till flyktingar från Ukraina

Vår fabrik är belägen i Litauen, och vi önskar bidra till sociala projekt, särskilt i lokalsamhället där vi är tacksamma att bedriva vår verksamhet. Vi ville bidra till ett projekt där en av våra samarbetspartners renoverade lokaler för att ta emot och husera upp till 10 ukrainska familjer. Vårt bidrag var en donation av möbler, och vi är glada att kunna hjälpa.

03

AR BROWSER

Krigshandlingarna som det ryska ledarskapet har initierat i Ukraina påverkar oss alla. Vi har valt att samarbeta med AR Browser, ett företag som skapar 3D-modeller och avbildningar av högkvalitativa möbler. De är lokaliserade i Ukraina. Vi vill använda endast deras tjänster för att ge dem största möjliga omsättning.

Uppåt