Skötselråd

Textilsortiment
Dammsugning med lämpligt munstycke, ej utan munstycke. Vid grov nedsmutsning använd ett milt möbelrengöringsmedel. Kontrollera med textiltillverkarens hemsida vilka typer som kan användas.

Metallsortiment
Torka med torr eller fuktig trasa. Vid grov nedsmutsning använd ett milt rengöringsmedel typ diskmedel eller såpa. Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.

Elsortiment
Torka med torr trasa. Använd ALDRIG vatten i samband med rengöring av elprodukter. Produkten ska kasseras separat från hushållsavfall. Produkten ska lämnas in för återvinning enligt lokala regler. Alternativt returneras produkten till Scan Sørlie för vidare hantering till insamlingssystem av avfall.

Syftet med att separera denna produkt från hushållsavfall är att reducera mängden avfall som skickas till förbränning eller deponi, och minskar negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

Trä och Laminat
För att ta hand om din möbel på bästa sätt ska du använda vanligt rengöringsmedel till de målade ytorna. Undvik medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. På andra ytor som kan vara mer porösa, är det bäst att rengöra med en lätt fuktad trasa och samma milda rengöringsmedel. Inte heller här ska du använda skurpulver eller medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak.

Glas
Rengöring av glas sker med hjälp av avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd ALDRIG rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom det kan repa glasytorna.

Läder
Dammsug med en mjuk borste eller torka av med en torr ren dammtrasa. Vid behov, rengör med lädertvål och läderbalsam.
För att skydda lädret från att torka ut bör produkten ej utsättas för direkt solljus. 

Plast
Torka med torr eller fuktig trasa. Vid grov nedsmutsning använd ett milt rengöringsmedel typ diskmedel eller såpa.

Uppåt