Bærekraft

Hva er bærekraft?

Bærekraft er et vidt begrep. For de aller fleste handler det nok om miljøet rundt rundt oss, det vil si planeten vår og naturen og ressursene som finnes her. For oss i Scan Sørlie er tilstanden til planeten vår en viktig grunn til at vi jobber mot en mer bærekraftig virksomhet – men for oss er bærekraft også de mer nære ting.

Vi vil at vår virksomhet skal skape bedre og mer bærekraftige arbeidsmiljøer for våre kunder og ansatte, hvor folk skal kunne føle og prestere godt – Lenge.

Vår mest nærliggende bærekraftserklæring er å se konsekvensene våre beslutninger har for de som jobber hos oss og for oss. I det ligger naturligvis også det store bildet: å ta beslutninger som er til det beste for verden og planeten. Vi tror at det ene forsterker det andre.

Bærekraftsrapport for 2023

Vi er stolte av å presentere Götessons Design Groups tredje bærekraftsrapport for 2023, der vi i Scan Sørlie er inkludert. Rapporten omfatter selskapene Götessons Industri AB, Akustikmiljö i Falkenberg AB, David Design AB, Götessons Design GmbH, Scan Sørlie AS og UAB Scan Sørlie baltic.

Götessons Design Group har ingen lovpålagte krav om å rapportere om bærekraft. Hvorfor velger vi likevel å bruke tiden og energien som kreves for å lage en rapport? Svaret er enkelt – vi synes det er viktig at organisasjoner tar ansvar for sin drift. Ved å vise vårt engasjement håper vi å påvirke flere bedrifter til å prøve å bidra til en mer bærekraftig utvikling.

I denne rapporten kan du lese om vårt strategiske bærekraftsarbeid, tilhørende mål og resultatene av arbeidet vi har lagt ned i løpet av 2023.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et miljøledelsessystem for offentlige og private virksomheter som ønsker å dokumentere sin miljøinnsats. Scan Sørlie oppfyller definerte bransjevilkår og er sertifisert.

Hovedprinsippene i miljøledelsessystemet sertifiseringskriteriene ogverktøyene til Miljøfyrtårn, bygger på viktige prinsipper om hvordan et godt miljøledelsessystem skal etableres, fungere – og skape varig positiv effekt på klima og miljø.

Dette er hovedprinsippene i et godt miljøledelsessystem:

  • Strategisk forankring
  • Operativ forankring
  • Vesentlighet
  • Kontinuerlig forbedring
  • Transparens og innsyn
  • Prosedyrer og rutiner
  • Samsvar med lover og forskrifter

Scan Sørlie har vært Miljøvernsertifisert fra 1/6-2012

Ledende i Norge

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og samfunnansvar. Over 9000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranse.

Anerkjent i Europa

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.
Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer.

Environmental Product
Declaration

En EPD (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Både den bakenforliggende LCA (Life-Cycle Assessment) og EPD er alltid basert på internasjonale standarder.

I Scan Sørlie har vi pr idag 16 ferdige EPDer og jobber kontinuerlig med registereringsarbeidet for å få flere produkter sertifisert.

Program for the Endorsement of
Forest Certification/ Forest Stewardship Council®

Bærekraftig skogbruk med sertifisering lavest mulig miljøpåvirkning. Vår leverandør av trevirke leverer trebaserte panelprodukter sertifisert av Program for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) eller Forest Stewardship Council® (FSC®-lisenskode: FSC-C018728). Disse produktene er laget av materiale fra godt administrerte FSC®-sertifiserte skoger, resirkulerte materialer og andre kontrollerte kilder.

100% av våre leverandører er FSC-sertifisert. Skallet til stoler, ramme for sofa, laminat og HPL på alle våre plate og oppbevaringsmøbler samt skjermrammeleverandører har FSC.

mobelfakta-no

Mobelfakta.no

Mobelfakta.no er merkenavnet/logoen/møbelmerket som forteller at at vi som produsent er miljøsertifisert og møblene som bærer det er miljødeklarerte/-dokumenterte og kvalitetssertifiserte. Kvalitetskravene dokumenterer at møblene er sterke, holdbare og sikre i bruk. Kriteriene innebærer kvalitetstesting av møbler i akkreditert laboratorium, hovedsakelig etter europeiske kvalitetsstandarder.

Vi har møbelfakta på Apollo, Mr Box, OFF, Size, E-motion 2-bens hev/senk 3-leddet understell, til rektangulær plate 1600×800 og 3-bens hev/senk 3-leddet understell, til hjørneplate 1800×1800 (800×600), Teklastol, Edge Circle konferansebord, Edge bord, E-motion konferansebord, McBar bord, Skap med hengslede dører, Tårnskap, skyvedørsskap.

Mobelfakta_Logo

Svensk Möbelfakta

Arbeidet med svensk møbelfakta starter i 2023.

Transport

Transport utgjør en liten del av et møbels totale miljøpåvirkning (RISE, Research Institute of Sweden 2018), men er fortsatt en viktig problemstilling å forholde seg til. Møblene våre er store og gjør transporten ineffektiv per tonnkilometer. Scan Sørlies transport består i hovedsak fra underleverandører til fabrikken i Litauen, og fra Litauen til våre kunder i Norge.

Scan Sørlie bruker fraktselskapene Skandeka, DHL, Raben, Transautus, Delamode og UPS for leveranser fra fabrikken i Litauen til Norge. Distribusjon innad i Norge gjøres med Bring. Bring bruker kun EURO 6 lastebiler og jobber med tiltak for å redusere miljøbelastningen i tråd med Parisavtalen.
Utfordringene for Scan Sørlie er først og fremst å stille krav til de andre fraktselskapene når det gjelder sosiale forhold for sjåførene og miljøpåvirkning gjennom klimagassutslipp, samt å håndtere det store antallet fraktselskaper som benyttes.

økonomi

”Vi har ikke kartlagt og risikovurdert våre leverandører ut fra et CSR (Corporate Social Responsibility) perspektiv, vi bruker få lokale leverandører som vi kjenner godt og har god kontakt med, en kartlegging og risikovurdering er planlagt i 2023″

Scan Sørlie vil bli en del av GDGs Bærekraftsrapportering 2023, publiseres april/mai 2024. Bærekraftsrapport er laget med henvisning til GRI Standards 2021

Våre ansatte og vårt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet påvirker både helsen og engasjementet, men også resultater og produktivitet. Derfor er det viktig for oss i Scan Sørlie å ta arbeidsmiljøet på alvor.

Vi sørger for at alt utstyret vårt har utmerket standard i henhold til loven. Generelle arbeidsforhold og arbeidsbeskyttelse er i samsvar med litauisk arbeidskodeks som fullt ut er i samsvar med internasjonale og EUs regler og lovverk. Likestillingspolitikk og implementering fastsetter prinsippene for like muligheter i virksomheten og vilkår og prosedyre for implementering.

Formålet med denne prosedyren er å sikre at arbeidstakere ikke blir utsatt for diskriminering – direkte og indirekte diskriminering, trakassering, diskriminering på grunnlag av kjønn, rase, nasjonalitet, språk, opprinnelse, sosial status, religion, tro eller livssyn, alder, seksuell legning, funksjonshemming, etnisitet, religionsgrunnlag.

Generelle interne regler i henhold til litauisk arbeidskodeks som beskytter arbeidere og er dokumentert i signerte skjemaer.

Utfordringer

De senere år har det kommet en rekke nye lovkrav, som skjerper våre forpliktelser på bærekraftfeltet. Dette gjelder for eksempel åpenhetsloven, som stiller krav om at selskap undersøker sosiale forhold i sine leverandørkjeder.

Vi har ikke kartlagt og risikovurdert vårt arbeidsmiljø ut fra et CSR (Corporate Social Responsibility) perspektiv. Planlagt å starte i 2023.

Å designe kreative arbeidsmiljøer handler i stor grad om å lage arbeidsplasser der alle er fornøyde og har det bra. Vi lever i dag i en verden der mange opplever stort press og stress, og vi er overbevist om at arbeidsmiljøet spiller en stor rolle. Arbeidsmiljø for velvære og suksess. Felles for alle virksomheter er at man vil oppnå suksess, selv om dette kan defineres og måles på forskjellige måter. Vi er overbevist om at miljøer som fremmer velvære og kreativitet spiller en viktig rolle i dette. Våre produkter utvikler seg derfor alltid med brukeren i fokus, for å skape miljøer der man føler seg bra og som man prestere optimalt. En investering i gode kontorløsninger er ikke bare et gevinst for den enkelte ansatte, men for virksomheten forøvrig.

Ansvarlige produkter

Å ta ansvar for miljøet betyr også at vi må skape ansvarlige produkter. I design og valg av materialer har vi alltid dette i tankene. For å sikre at vi har god kontroll over de materialene vi bruker i våre produkter, har vi et nært samarbeid med våre underleverandører. Vi krever at de lever opp til vår standard. Vi prøver alltid å tenke smart når vi utvikler produkt.

MR BOX

Med MR BOX Meetingpoint kan man skape et rom i rommet, bestående av to høye sofaer mot hverandre, bord og midtvegg. Med polstring i vegger, føles det som å sitte i sin egen lille verden. Det handler om å stenge lyd og visuelle inntrykk ute og samtidig ha oversikt over hva som skjer i omgivelsene.

For brukerens skyld har vi utstyrt Meetingpoint med nøye utvalgte detaljer som vil gi så liten innvirkning på miljøet som mulig. Blant de valgbare tekstilene er det flere som har OEKO-Tex og som er sertifisert i henhold til EU Ecolabel. Vi har FSC tester på våre produkter som har dokumentasjon på at treråvaren kommer fra bærekraftig skogbruk og er FSC -sertifisert.

Akustikk

Når det åpne landskapet blir for åpent har Scan Sørlie moderne bordskjermer, gulvskjermer og veggpaneler som er lydabsorberende i henhold til siste ISO standard. Absorpsjonsmaterialet vi bruker i skjermene våre er A-klassifisert. Testene er gjort av RISE, Research Institute of Sweden. Bordskjermer gjør arbeidsplassen mer beskyttet der lokalene ikke er så store. Skjermvegger fungerer som bevegelige romdelere. De kan avgrense den egne arbeidsplassen eller benyttes som oppdeling i soner. Veggpaneler kan kombineres både med bordskjermer og skjermvegger eller brukes separat. Sammen eller hver for seg vil alle løsningene skape et mer balansert lydmiljø.

Designhistorien bak våre akustikkløsninger er å hjelpe deg å gjøre arbeidsplassen din lunere og mer avgrenset når du trenger det og åpnere når det er ønskelig, og med det bidra til å gjøre arbeidsdagen effektiv og mer givende.

01

GIRIBE

Scan Sørlie er stolte bidragsytere til prosjektet «Yrkesfaglig fordypning Kenya 2023» for å hjelpe lokalbefolkningen i Giribe. Tre familier fikk bygget hus med pengene fra innsamlingen. Det ble arrangert en Medical Camp hvor alt av undersøkel-ser, behandling og medisiner var gratis. Dette gjorde at det kom totalt 2010 pasienter innom på tre dager. Det var alle aldersgrupper og alle typer sykdom.

Et vaksinasjonsprogram for unge jenter mot HPV-virus, i tillegg til næringsrik mat som ble delt ut til personer og fami-lier som hadde lite penger og ingen jobb. Totalt var det ca 80 familier som fikk mat som holdt i ca 2 måneder.

02

Møbler til flykTninger fra Ukraina i Litauen

Vår fabrikk er lokalisert i Litauen, og vi ønsker å bidra i sosiale prosjekter spesielt i lokalsamfunnet hvor vi er takknemmelig for å kunne drive vår virksomhet. Vi ønsket å bidra til et prosjekt der en av våre samarbeidspartnere renoverte lokaler for å ta imot og huse opptil
10 ukrainske familier. Vårt bidrag var donering av møbler, og vi er glade for å kunne hjelpe.

03

AR BROWSER

Krigshandlingene som det russiske lederskapet har igangsatt i Ukraina preger oss alle. Vi har valgt å jobbe med AR Browser som er et selskap som lager 3D-modeller og gjengivelser av møbler av høy kvalitet. De er lokalisert i Ukraina. Vi ønsker å bruke kun deres tjenester, for å gi dem mest mulig omsetning.

BLA OPP