Sommer 2023

Under ferieavviklingen sommeren 2023 vil kontoret til enhver tid være betjent, med unntak av ukene 29 og 30. Disse to ukene 29 og 30 er også fabrikken sommerstengt.
Hvem av oss som er på ferie når ser du her:
Anne Karen: uke 26 til og med 31
Gro: uke 27 til og med 31
Budde: uke 29 til og med 32
Camilla: uke 28 til og med 30
Hanne: uke 29 til og med 30
Ingunn: 13. og 14/7 (uke 28) og uke 29 til og med 30
Ståle: uke 28 til og med 30
Morten: uke 26 til og med 27
Geir: uke 29 til og med 31.
Siste bil fra fabrikken vil gå fredag 14 juli, levering til kunde uke 29.
Første bil etter ferien går fredag 11 august, levering til kunde uke 33.

BLA OPP