Styrket bemanning

De siste årene har Scan Sørlie økt raskt og mye i både volum og omsetning, og vi har derfor både ansatt en person til, og samtidig omfordelt roller og ansvarsområdet noe internt.

Med denne endringen øker vi kapasiteten til å kunne fortsette å yte god og rask service.

I dette vedlegget kan du lese daglig leder Mortens egen presentasjon av endringen.

 

BLA OPP